Zastupování v Praze

Obchodní kancelář

Realitní kancelář

Daňová  kancelář

Poradenství ISO

Pohledávky

Kontakt

Home page

 

ZASTUPOVÁNÍ V PRAZE

 

 

Naše základní nabídka je určena pro podnikatelské subjekty, které podnikají v Praze nebo se snaží proniknout nebo posílit své pozice v Praze. Nabízíme dobrou znalost v podnikatelském prostředí, orientaci v zákonech, předpisech a místních zvyklostech.

 

Téměř všechny důležité orgány státní moci a správy sídlí v Praze. Potřebujete-li v těchto úřadech cokoli projednat, zařídit, jste-li předvoláni a nemáte čas se věnovat tomuto problému díky dlouhé cestě celý den - JSME TU JEN PRO VÁS!

 

 

Naše kancelář pro Vás je schopna zajistit odborný podnikatelský servis a to zejména:

 • operativní zařizování veškerých záležitostí obchodních a smluvních

 • oboustranně výhodná spolupráce s existujícími obchodními partnery klienta v Praze

 • účinné zastupování Vašich zájmů při kontaktu s partnery, investory a státními orgány v Praze

 • odborné obchodní zastoupení Vaší firmy v Praze

 • identifikace a kontaktování potenciálních obchodních partnerů, distributorů, montážních, projekčních a jiných firem dle požadavku klienta, vytváření přímých obchodních vazeb

 • obchodní a marketingové informace, prověření bonity klienta

 • provádění průzkumu trhu

 • monitoring veřejných soutěží v Praze, zajištění Vaší účasti ve veřejných soutěžích

 • prezentace Vaší firmy v Praze a organizační zajištění pracovních a obchodních jednání

 • zajišťování nezbytných povolení, certifikátů, realizace dodávek apod.

 • povede neodkladná jednání a zajistí potřebné podklady a doklady

 • vyhledá a kontaktuje osoby a úřední místa podle Vašich potřeb

 • zastupování klienta před soudy a úřady státní správy a to ve všech stadiích řízení

 • zajištění služeb notáře v Praze, organizace valné hromady s programem dle požadavků klienta

 

Co k zajištění jistoty, kterou nabízíme potřebujete?

 

 • Uzavřít rámcovou smlouvu s naší kanceláří na poskytování služeb v rozsahu podle Vašich potřeb. Naši nabídku Vám předloží a podle Vašich požadavků pro Vás zpracuje návrh smlouvy náš zástupce. Součástí smlouvy je plná moc v rozsahu, kterou určíte Vy pokud Vás již náš zástupce nekontaktoval sám, učiňte tak neprodleně Vy!

 • Po uzavření smlouvy budeme Vaše zájmy zastupovat na základě plné moci. Pokud budete potřebovat nečekaně i jiné služby, než dohodnuté, postačí faxem zaslat speciální plnou moc pro tuto službu, v níž určíte, co má naše firma pro Vás vykonat. Budeme jednat okamžitě! Pokud se ukáže potřeba zajistit Vaše zájmy v Praze v průběhu několika hodin, i to jsme schopni zajistit! Zde postačí telefonická, či e-mailová žádost potvrzená písemně později.

 • Součástí smlouvy je i finanční stránka kontraktu.

 

V zásadě nabízíme platbu paušální částkou měsíčně výši dohodnete s naším zástupcem podle rozsahu poskytovaných služeb. Tento paušál by zahrnoval běžné zastupování Vašich zájmů. Pokud byste si vyžádali služby nad rozsah smlouvy, byly by placeny zvlášť, podle rozsahu a množství odvedené práce.

Pokud Vás tato nabídka oslovila a chcete se blíže informovat, kontaktujte nás, rádi s Vámi dohodneme osobní schůzku.

 

(C) 2006 Podnikani.com - Všechna práva vyhrazena.                Podmínky užití