Zastupování v Praze

Obchodní kancelář

Realitní kancelář

Daňová  kancelář

Poradenství ISO

Pohledávky

Kontakt

Home page

 

REALITNÍ KANCELÁŘ

 

 

Dle specifických požadavků a potřeb klienta odborně zajišťujeme komplexní zakládání a správu, či změnu obchodních společností zvolené právní formy, či družstva podle přání zakladatele.

  • komplexní služby při zprostředkování prodeje, koupě a pronájmu nemovitostí s odborným právním servisem. Klientům zajišťujeme maximální právní bezpečnost a jistotu. Ověřujeme právní dokumenty nezbytné k prodeji či pronájmu nemovitosti, provádíme právní rozbor smluv a jejich vyhotovení. Značné zkušenosti máme v platebních nástrojích jakým je zajištění převodu kupní ceny, notářské úschovy, advokátní úschovy, depozita, akreditivy atd. Pro úspěšné vyřešení obchodního případu zastupujeme klienta při jednání se zainteresovanými úřady, katastrálními úřady, útvary územního rozvoje a pod.

  • organizace řízení od nabídky, či poptávky až k uzavření smluvních vztahů a zápisu do katastru nemovitostí. Hlavní činností je zprostředkování prodeje či pronájmu jakéhokoliv typu nemovitosti. Součástí této činnosti je provádění technické analýzy nabízeného objektu a jeho tržní ocenění. Na základě toho Vám doporučíme prodejní/nájemní cenu a celý obchod úspěšně zprostředkujeme

  • zástavní práva a břemena k nemovitostem - vklady a rušení zástavních práv ve prospěch oprávněných, zastupování u protistran a katastrálních úřadů

  • zpracování daňového přiznání k dani z převodu nemovitosti - s daňovým poradcem zajistíme řádné splnění předepsaných daňových a zákonných náležitostí

  • zajištění odhadů a znaleckých posudků nemovitostí - s externími spolupracovníky zajistíme odborné a kvalifikované zpracování znaleckých posudků pro potřeby klienta a finančních úřadů, správce daně

  • zprostředkování geodetických prací a vyhotovení geometrických plánů - s externími spolupracovníky zajistíme odborné a kvalifikovaně zpracované geometrické plány, vytyčování staveb a hranic pozemků, účelové mapy, skutečné provedení staveb, dělení pozemků, novostavby, věcná břemena, vytyčování vlastnických hranic

  • správa nemovitostí v zájmu vlastníka - zabýváme se především správou nemovitostí pro soukromé majitele. Dle požadavků a potřeb vlastníka nemovitosti Vám zajistíme za výhodných podmínek vedení kompletní agendy spojené s Vaší nemovitostí (daně a účetní agenda, předpis a kontrola nájemného, zajištění údržby atd.). Naším cílem je zajištění maximálního výnosu pro majitele domů, při zajištění spokojeného užívání bytů a nebytových prostor nájemci

(C) 2006 Podnikani.com - Všechna práva vyhrazena.                Podmínky užití