Zastupování v Praze

Obchodní kancelář

Realitní kancelář

Daňová  kancelář

Poradenství ISO

Pohledávky

Kontakt

Home page

 

PORADENSTVÍ ISO / Systém řízení životního prostředí ISO 14001:2004

 

 

Systém řízení životního prostředí je založen na minimalizaci dopadů činnosti organizace na životní prostředí. Jedná se o identifikaci a řízení tzv. environmentálních aspektů, tedy dopadů činnosti organizace na životní prostředí. Jádro zavedeného systému řízení ŽP je v plnění legislativy především ve vztahu k životnímu prostředí.

 

 

Mezi hlavní výhody zavedeného systému řízení životního prostředí patří:


  • zlepšení image společnosti

  • snížení dopadů společnosti na ŽP

  • zvýšení provozní výkonnosti

  • identifikace možných úspor energií

  • možnost účastnit se výběrových řízení

  • státních a veřejných zakázek, kde je kritériem zavedený systém řízení životního prostředí

(C) 2006 Podnikani.com - Všechna práva vyhrazena.                Podmínky užití