Zastupování v Praze

Obchodní kancelář

Realitní kancelář

Daňová  kancelář

Poradenství ISO

Pohledávky

Kontakt

Home page

 

DAŇOVÁ KANCELÁŘ

 

 

Základní informace – prezentace :

 • daňová kancelář vznikla v roce 1994

 • vlastníme osvědčení daňového poradce

 • vlastníme certifikát bilanční účetní splňující evropské standardy

 • daňová kancelář je pojištěna a tím přebírá veškeré záruky za svou práci

 • daňová kancelář je flexibilní a je schopna se operativně přizpůsobit potřebám a zájmům klienta

 

Daňová kancelář nabízí tyto služby:

 • daňové a účetní poradenství

 • vedení daňové evidence a účetnictví

 • vedení personální a mzdové agendy

 • zastupování klienta při jednání s FÚ, OSSZ, ZP

 • daňové a účetní poradenství hot-line pro registrované klienty

 

 

 

Daňová kancelář poskytuje daňové a účetní poradenství v následujících oblastech:

 • daň z příjmu fyzických osob

 • daň z příjmu právnických osob

 • daň z přidané hodnoty

 • daň silniční

 • daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí

 • sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

 • zpracování daňových přiznání v prodloužené lhůtě do 30.6. – t.zn. odklad daňové povinnosti

 

Ceny za uvedené služby daňového poradenství jsou smluvní a odvíjejí se od složitosti a pracnosti problému.

 

Ceny za vedení účetnictví a daňové evidence se odvíjejí od druhu vedeného účetnictví, množství dokladů k zaúčtování a složitosti vedené problematiky. Částky jsou po zhodnocení a dohodě účtovány paušálně měsíčně ve stejné výši.

 

(C) 2006 Podnikani.com - Všechna práva vyhrazena.                Podmínky užití